Home
Forum Listan Regler Store
 
 
Användarnamn
Lösenord
 
Senaste färdiga
Ellinor 31/7
Patrik 24/7
Göran 9/7
Joakim 9/7
Johan 30/6
 
Senaste medlemmar
Camilla 13/5
Jake 11/5
Anna 8/5
Carl 7/5
Lena 21/4
 
Official Platespotting Rules

Med "spelaren" menas i texten nedan den som utövar platespotting.

1. Spelaren får under inga omständigheter på något sätt äventyra trafiksäkerheten p.g.a. platespotting.

2. Målet med platespotting är att se alla nummer (001-999) i ordningsföljd på de svenska nummerplåtarna.

3. Det är viktigt att inse att spelaren måste se exakt rätt nummer. Om en spelare t.ex. ska se nummer 158 som nästa nummer måste han/hon alltså se en registreringsplåt med nummer 158. Att se en registreringsplåt som innehåller siffrorna 1, 5 och 8 (t.ex. 851) och sedan placera om dem räknas inte. Samma sak gäller om spelaren t.ex. ska se nummer 68 som nästa nummer. Då måste spelaren se en registreringsplåt med nummer 068 och inget annat. Det duger alltså inte att se 268 och räkna bort 2:an.

4. En spelare kan endast gå vidare och leta efter nummer 002 om han/hon sett 001 tidigare. Det är alltså inte tillåtet för spelaren att se 002 och hålla det numret i minnet för att sedan plocka fram det när han/hon har sett 001 och då hävda att han/hon nu ska se 003.

5. En spelare får inte ha flera platespottingserier samtidigt. Det är alltså inte tillåtet att börja på 001 och 050 samtidigt för att senare knyta ihop de två serierna.

6. Spelaren måste vara 100% säker på att det nummer han/hon såg verkligen var det nummer som stod på tur. Om det råder minsta tveksamhet om huruvida det var rätt nummer räknas den ej och spelaren står kvar på det nummer han/hon hade tidigare.

7. Att spelaren vet att just det nummer han/hon söker finns på ett visst ställer räcker inte. Spelaren måste se nummerplåten och tydligt kunna urskilja alla siffror i numret för att det ska räknas.

8. Enbart nummer på nummerplåtar räknas.

9. Den för spelaren aktuella nummerplåten måste sitta på ett fordon. Om spelaren hittar det nummer han/hon söker på en lös nummerplåt i t.ex. ett dike, räknas det inte. Alla svenskregistrerade fordons nummerplåtar som har tre siffror räknas. Detta inkluderar bl.a. bussar, lastbilar, släpvagnar, motorcyklar, husbilar och taxibilar. Observera att militärfordon alltå inte räknas eftersom de har mer än tre siffror på sina nummerplåtar. Handskrivna och individuella skyltar (t.ex. 8 BALL) räknas inte.

10. Spelaren får inte räkna nummer som han/hon sett på bild/TV. Endast nummer som spelaren själv sett live räknas.

11. Att spela platespotting på platespotting.com innebär att spelaren förbinder sig att vara ärlig i sina registreringar av avklarade nummer. En spelare som uppenbart fuskar/misstänks för fusk kommer att uteslutas från platespotting.com med omedelbar verkan.

12. En spelare i platespotting förbinder sig att följa ovan regler.Terms of use

Följande regler gäller för alla användare på platespotting.com.

1. Det användarnamn du väljer får inte relatera till en kommersiell verksamhet eller kunna uppfattas som stötande för andra. Vi förbehåller oss rätten att ändra användarnamn som inte följer denna regel utan förvarning.

2. Användare som väljer uppenbart påhittade personuppgifter kan komma att raderas från platespotting.com utan förvarning.

3. Det är inte tillåtet att registrera flera konton på platespotting.com.

4. Platespotting.com ansvarar inte för förluster, skador eller kostnader som har uppkommit i samband med användadet av platespotting.com, webplatser som platespotting.com länkar till eller utövandet av platespotting, detsamma gäller vid driftstörningar.Forumregler

Följande regler gäller för forumet på platespotting.com.

1. Kommersiella inlägg i forumet är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet med reklam eller värvningar. Reklam om produkter/tjänster som konkurrerar med de produkter och tjänster som platespotting.com erbjuder är inte tillåtet. Om du som företagare vill annonsera på platespotting.com går det bra att höra av dig till info@platespotting.com.

2. Ett rimligt språk ska användas i forumet och det är självklart inte tillåtet med angrepp på person, etnisk tillhörighet eller religion.

3. Inlägg/bilder i forumet som inte följer dessa regler kan utan förvarning raderas av redaktionen.

4. I forumet gäller att avsändaren ansvarar ensam för innehållet i sitt inlägg, oavsätt om det gäller text eller bild.

I övrigt gäller sunt förnuft i forumen.Platespotting.com förbehåller sig rätten att utesluta användare som bryter mot någon av ovan nämnda regler eller på annat sätt uppträder olämpligt på platespotting.com

Vid regelfrågor eller tveksamheter, maila till oss!

 
 
 
Vecka 35
Mathias 3
Christer Gyllenhöjd2
Tony 1
Joakim 1
Pelle 1
Daniel 1
Viktor 1
 
augusti
Ing-Marie 158
Anna 45
Kjell 28
Erik Dahlberg24
Maria 20
Henrik 19
Sara 19
Fredrik Josefsson19
Victor Kårelid17
Mathias 16
 
2019
Anna 426
Örjan Sandell300
Erik Dahlberg187
Kjell 186
Victor Kårelid176
Kjell Zackrisson164
Ing-Marie 158
Martina 151
Steve 138
Martin 137
 
Totalt antal spots
Idag10
Vecka 3510
augusti1191
201913539
Totalt2035234
Copyright © 2003-2004 damnIT®, All Rights Reserved.