Tack alla platespotters för de här 15 åren!
2037657 nummer hittade vi.